Date lundi 17 janvier 2022 - 12:00 -13:30
Lieu En ligne
MEULEMAN Tom

MAILLARD Fernand

ACKE Lieven

VAN IMPE Patrick

De hoofdpunten van 2021 en kernboodschappen voor 2022

Omdat de Dag van het Revisoraat, die gepland was op 2 december, niet kon doorgaan, biedt het IBR u deze tweetalige webinar aan om u in anderhalf uur te informeren over de hoofdpunten van 2021 en de kernboodschappen voor 2022.

Volgende thema’s zullen worden besproken door Tom Meuleman, voorzitter van het IBR, Fernand Maillard, ondervoorzitter van het IBR, Patrick Van Impe, voorzitter van de stagecommissie en Raadslid van het IBR en Lieven Acke, voorzitter van het ICCI en Raadslid van het IBR:

  • Een overzicht van de resultaten van de enquête die in het kader van de Dag van het Revisoraat werd gehouden
  • De voornaamste normatieve projecten die in 2021 zijn voltooid en de projecten die in 2022 op het programma staan
  • Recente ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsbeheersing en -controle
  • De uitdagingen voor 2022
 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf 


*********************************************************************************************************************************

L’essentiel de 2021 et messages clés pour 2022

La Journée du révisorat prévue le 2 décembre dernier n’ayant pas pu avoir lieu, l’IRE vous propose ce wébinaire bilingue afin de vous informer en une heure trente de l’essentiel de 2021 et des messages clés pour 2022.

Les thèmes qui seront abordés par Tom Meuleman, président de l’IRE, Fernand Maillard, vice-président de l’IRE, Patrick Van Impe, président de la Commission de stage et membre du Conseil de l’IRE et Lieven Acke, président de l’ICCI et membre du Conseil de l’IRE sont notamment les suivants :

  • Un aperçu des résultats de l’enquête menée dans le cadre de la Journée du révisorat
  • Les principaux chantiers normatifs qui ont abouti en 2021
  • Derniers développements en matière de gestion et de contrôle de qualité
  • Les défis pour 2022

Conditions générales pour les formations à distance (Wébinaires) :

https://www.icci.be/docs/default-source/fr/documents/formation/conditions-generales/conditions-générales-des-formations-à-distance_f-20-05-2021.pdf

 

Documentation