Binnenkort 

 

Uitgesteld

 

1) "Invoering van ISQC-1 en ondersteuning bij de uitvoering van de antiwitwaswet" (14-ISA80n)

Nieuwe datum! 12.12.2014 (ipv 22.10.2014) 

2) "Update fiscaliteit: recente ontwikkelingen capita selecta. Aandachtspunten voor de bedrijfsrevisor (14-201n) 

Nieuwe datum! 28.01.2015 (ipv 09.12.2014)

3) Advanced: Concept en mogelijkheden van single audit (14-113n)

Nieuwe datum! 26.01.2015 (ipv 15.12.2014)

 

Wijziging plichtenleer van de bedrijfsrevisoren (13-301n)

(In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd voorzien in 2013, heeft het seminarie echter niet kunnen plaatsvinden aangezien de deontologische Code nog niet door het toezichthoudend orgaan is goedgekeurd.
Dit seminarie wordt derhalve uitgesteld naar een latere datum en kan, naargelang de omstandigheden, eventueel door een informatiesessie worden vervangen.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de beslissingen die in dit verband zullen worden genomen.)

 

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring