Binnenkort 

Uitgesteld

Wat verwacht kwaliteitscontrole van IT-controles? (14-108n) (ipv 4 juni 2014) uitgesteld naar woensdag 10 september 

 

Wijziging plichtenleer van de bedrijfsrevisoren (13-301n)

(In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd voorzien in 2013, heeft het seminarie echter niet kunnen plaatsvinden aangezien de deontologische Code nog niet door het toezichthoudend orgaan is goedgekeurd.
Dit seminarie wordt derhalve uitgesteld naar een latere datum en kan, naargelang de omstandigheden, eventueel door een informatiesessie worden vervangen.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de beslissingen die in dit verband zullen worden genomen.)

 

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring