Belangrijkste in de ISA's opgenomen toepassingsgerichte en overige teksten die betrekking hebben op kleine entiteiten 

 

WAARSCHUWING

 

Met onderhavig document wordt gewezen op de belangrijkste in de ISA’s opgenomen toepassingsgerichte en overige teksten die betrekking hebben op kleine entiteiten en dit hoofdzakelijk in de Belgische context. Immers, wanneer passend, zijn in de toepassingsgerichte en overige verklarende teksten van een ISA aanvullende overwegingen opgenomen die specifiek verband houden met controles van kleinere entiteiten en van entiteiten in de publieke sector. Bij een controle van dergelijke entiteiten vormen deze aanvullende overwegingen een hulpmiddel voor het toepassen van de vereisten van de ISA. De verantwoordelijkheid van de auditor om de ISA’s toe te passen en om de vereisten van de ISA’s na te leven, wordt er echter niet door beperkt of verminderd (ISA 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke auditor, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de International Standards on Auditing, par. A63).

 

 ISA SME-SMP (NL)

 

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring