Pack Petites Entités - Kleine Entiteiten (PE-KE) versie 3.0 

Naar aanleiding van de eerste resultaten van de controles uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, heeft de werkgroep ISA en ISQC 1 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren geoordeeld dat zowel het Pack PE-KE als de ISA checklists dienen te worden aangepast teneinde bijkomende pragmatische tools te kunnen verstrekken.

 

Deze werkgroep was samengesteld uit de confraters Chantal Bollen, Noëlle Lucas, Inge Saeys, Freddy Caluwaerts, Christophe Remon, Jean-Benoît Ronse Decraene, Jan Smits, en Jacques Vandernoot.

De werkgroep heeft meer bepaald de in de leidraden voor de kwaliteitscontrole 2015 en 2016 gestelde vragen geanalyseerd teneinde zich ervan te vergewissen dat er tools voorhanden zijn om hierop een antwoord te verstrekken.

 

Ter herinnering, in het kader van het begeleidingsplan bij de norm van 10 november 2009 houdende de toepassing van de ISA’s in België en dankzij de uitstekende grensoverschrijdende interinstitutionele samenwerking met het Franse Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) het akkoord bekomen om het door de CNCC ontwikkelde Pack PE version ISA aan te passen aan het Belgisch wet- en regelgevend kader. Hiervoor werd beroep gedaan  op het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI).

 

Het Pack Petites Entités – Kleine Entiteiten (het “Pack PE-KE”) is een pakket hulpmiddelen (“tools”) voor de bedrijfsrevisor dat toelaat de te volgen stappen bij de controle van een kleine entiteit (KE) te structureren, in het kader van de in België van toepassing zijnde ISA’s en de formalisering van de uitgevoerde werkzaamheden te vergemakkelijken. Het Pack PE-KE richt zich derhalve enkel tot de bedrijfsrevisoren.

 

Het Pack PE-KE is een aanvulling op de door het ICCI uitgewerkte ISA checklists. Er werd evenwel op toegezien dat de relevante gegevens van de ICCI checklists in de Belgische versie van het Pack PE-KE werden opgenomen.

 

De gebruiksbepalingen geven nadere toelichting bij de inhoud en de toepassing van het Pack PE-KE. De wijzigingen ten opzichte van versie 2 zijn in groen vermeld. Tevens wordt een lijst van de wijzigingen en over de updates vanaf versie 1 tot en met de actuele versie 3 ter beschikking gesteld.

 

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring