Revidocs is een gebruiksvriendelijk computerhulpmiddel  dat is ontworpen  ter vergemakkelijking van het opstellen van diverse documenten, in het Nederlands en het Frans, zoals het commissarisverslag (art. 144 W. Venn.) met hetzij een  goedkeurend, hetzij een aangepast oordeel, en de opdrachtbrief.

In de eerste fase, gelanceerd in maart 2019, maakt de tool Revidocs het mogelijk om voor verschillende ondernemingsvormen een commissarisverslag op te stellen waarin een goedkeurend  oordeel tot uitdrukking wordt gebracht. Op basis van een aantal antwoorden op vooraf gestelde vragen wordt het voorbeeld van commissarisverslag automatisch gegenereerd volgens het model opgenomen in de bijkomende norm (herzien in 2018).

Revidocs is enkel toegankelijk voor bedrijfsrevisoren.

 

   GA NAAR REVIDOCS