Revidocs is een gebruiksvriendelijk computerhulpmiddel dat vandaag is ontworpen ter vergemakkelijking van het opstellen van diverse documenten, in het Nederlands en het Frans, zoals het commissarisverslag (art. 144 W. Venn.) of een verslag van niet-bevinding.

In deze tweede fase (februari 2020), maakt de tool Revidocs het mogelijk om voor verschillende ondernemingsvormen en verenigingen, waarvan de jaarrekening  volgens de continuïteitsveronderstelling opgesteld is, een commissarisverslag op te stellen waarin een niet-aangepast of aangepast oordeel tot uitdrukking wordt gebracht. Op basis van een aantal antwoorden op vooraf gestelde vragen wordt het voorbeeld van commissarisverslag automatisch gegenereerd volgens het model opgenomen in het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020).

Revidocs werkt momenteel onder de veronderstelling van continuïteit en houdt rekening met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een versie met verslagen (niet-aangepast oordeel) zal binnenkort in het Engels beschikbaar zijn.

Revidocs is enkel toegankelijk voor bedrijfsrevisoren.

(De handleiding en de gebruiksvoorwaarden op de homepagina “Ga naar Revidocs” zullen binnenkort worden bijgewerkt).

   GA NAAR REVIDOCS