Raad van Bestuur 

Voorzitter
Lieven Acke (Bedrijfsrevisor)

.

 

Ondervoorzitter
Henri Olivier (Prof. Em. Dr. ULG)

 

Bestuurders

Herman Braeckmans (Prof. Dr. UA)

Diane Breesch (Prof. Dr. VUB - Bedrijfsrevisor)

Ann Gaeremynck (Prof. Dr. KULeuven)

Marleen Mannekens (Bedrijfsrevisor)

Gisèle Vandeweerd (Bedrijfsrevisor)

Pierre P. Berger (Ere-bedrijfsrevisor)

Ignace De Beelde (Prof. Dr. UG)

Yves De Rongé (Prof. Dr. UCL)
Faska Khrouz (Prof. Dr. ULB)

Eric Mathay (Bedrijfsrevisor)

Jacques Vandernoot (Bedrijfsrevisor)

 

 

Algemeen afgevaardigde

Erwin Vanderstappen (bedrijfsjurist)

 

 

Wetenschappelijke medewerkers

Dounia Smeyers

Steven De Blauwe

 

Medewerker

Sarah Van de Steene

 

 

Vanaf de oprichting van de Stichting tot 31 augustus 2007 oefende mevrouw Veerle Van de Walle de functie van secretaris-generaal en bestuurder van de Stichting uit.

 

De heer Charles Van Wymeersch, die bestuurder van de Stichting was sinds 19 juli 2007, heeft op 23 september 2008 ontslag genomen.

 

De heer Didier van Caillie, die bestuurder van de Stichting was sinds 21 september 2009, heeft op 21 februari 2010 ontslag genomen.

 

De heer Michel De Wolf, die voorzitter van de Stichting was sinds 29 september 2006, heeft op 15 februari 2011 ontslag genomen.

 

De heer Paul Pauwels, die ondervoorzitter van de Stichting was sinds 26 september 2006, heeft op 15 februari 2011 ontslag genomen.

 

Mevrouw Marleen Willekens, die bestuurder van de Stichting was sinds 19 juli 2007 en ondervoorzitter van de Stichting sinds 8 juni 2011, heeft op 27 november 2012 ontslag genomen.

 

Mevrouw Véronique Weets, die bestuurder van de Stichting was sinds 19 juli 2007, heeft op 13 januari 2013 ontslag genomen.

 

De heer Patrick Van Impe, die bestuurder van de Stichting was sinds 1 februari 2011, heeft op 31 januari 2014 ontslag genomen. 

 

De heer Thierry Dupont, die voorzitter van de Stichting was sinds 16 februari 2011, heeft op 13 juni 2016 ontslag genomen.

 

De heer Herman Braeckmans, die ondervoorzitter van de Stichting was sinds 28 november 2012, heeft op 13 juni 2016 ontslag genomen als ondervoorzitter, maar blijft bestuurder van de Stichting.

 

De heer Robert-Henri Fransolet (+), die bestuurder van de Stichting was sinds de oprichting op 26 september 2006, heeft op 31 december 2016 ontslag genomen.

 

De heren André Kilesse, Daniel Van Cutsem en Jean Pierre Vincke, bestuurder sinds de oprichting op 26 september 2006, hebben met ingang van 1 oktober 2017 ontslag genomen.

  

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring