Berekening van de "one-to-one"-regel indien het commissarismandaat wordt geeïndigd in april van het boekjaar na de laatste auditfee 

Publicatiedatum:  6/07/2010 
Indien het commissarismandaat wordt beëindigd in april 2010, en de laatste audit fees betrekking hebben op het boekjaar 2009, hoe wordt de naleving van de “one-to-one”-regel dan beoordeeld voor de periode januari 2010 tot en met april 2010?
 

Aangezien de commissaris onafhankelijk moet zijn voor de hele controleperiode (d.w.z. tot de algemene vergadering waarop hij verslag uitbrengt), moet de “one to one-regel beoordeeld worden over de periode die afloopt op de algemene vergadering. In casu, moet de “one to one-regel beoordeeld worden over de periode die loopt van de algemene vergadering 2009 tot de algemene vergadering 2010.

 

Voor zover het nuttig kan zijn, bevestigt het ICCI eveneens dat de beoordeling van de one to one-regel moet gebeuren per controleperiode (jaar) en niet over de volledige periode van het mandaat.  Hiervoor verwijst het ICCI naar IBR, Jaarverslag, 2006, p. 399, dat stipuleert:

 

De nieuwe paragraaf 7 van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen bevestigt één van de interpretaties die mogelijk werden gemaakt door de vorige tekst, met name dat het totaal van de honoraria berekend wordt per boekjaar (en niet voor de termijn van het mandaat van drie jaar), en dit, overeenkomstig het interpretatief advies 2004/3 van het ACCOM (p. 6), goedgekeurd op 27 oktober 2004.”.

Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan
ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring