05 
sep 
2018 

 Sustainibility Reporting - gevolgen van de boekhoudrichtlijn voor de verslaggeving van de niet-financiële informatie (18-111n/f) 

Uren: !09h30-13h00 
Plaats: RENAISSANCEgebouw (6de verdieping) Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. PARKING Q-Park Brussel Center (Dambordstraat 26, 1000 Brussel) 
Thema:
Audit/Controle
Code: 18-111n/f 
Sprekers:
Déborah FISCHER
Réviseur d'entreprises - SCRL RSM InterAudit
Bart VERCAUTEREN
Director - CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren

Bedrijfsrevisoren & Stagiairs

Derden

U kunt zich hier inschrijvenDit seminarie is ook toegankelijk voor niet-bedrijfsrevisoren, via een bijdrage van € 250 .
, over te schrijven op rekeningnummer BE87-3751-0080-3994. Neem contact op met het ICCI voor inschrijving en betaling.
Inschrijven Mail het ICCI

De laatste jaren zien we een grote opmars van het concept “duurzame ontwikkeling” en hieraan gekoppeld een stijging van de duurzaamheidsverslaggeving.

 

Duurzaamheidsverslaggeving is de wijze waarop de bredere value drivers van een organisatie intern worden gemanaged en vervolgens worden gecommuniceerd naar investeerders en andere belanghebbenden. Het gaat om een verbreding van de focus ten opzichte van traditionele modellen, die vooral kijken naar de financiële middelen. Concrete duurzaamheidverslaggeving plaatst niet-financiële prestaties in een begrijpelijke context.


Het seminarie “Sustainability Reporting” gaat dieper in op de maatschappelijke relevantie van het uitbrengen van zulke duurzaamheidsverslagen, biedt handvaten aan over relevante frameworks die ter beschikking zijn, gaat dieper in op mogelijke verificatie en de toegevoegde waarde die de commissaris hierin kan bieden, en beschrijft de trends die men ziet met betrekking tot integrated reporting en specifieke verslaggeving inzake niet-financiële informatie, zoals o.a. cultuur en gedrag.

 

Het seminarie wordt gehouden in het Nederlands en het Frans zonder vertaling.

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring