06 
sep 
2017 

 Quick scan lokale besturen - module 1 (17-501n) 

Uren: 13u30-17u00 
Plaats: RENAISSANCEgebouw (6de verdieping) Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. PARKING Q-Park Brussel Center (Dambordstraat 26, 1000 Brussel) 
Thema:
Cyclus quick scan
Code: 17-501n 
Sprekers:
Johan CHRISTIAENS
Professor UGent, bedrijfsrevisor – CVBA EY Bedrijfsrevisoren
Christophe VANHEE
Wetenschappelijk medewerker- UGent

Bedrijfsrevisoren & Stagiairs

Derden

U kunt zich hier inschrijvenDit seminarie is ook toegankelijk voor niet-bedrijfsrevisoren, via een bijdrage van € 250 .
, over te schrijven op rekeningnummer BE87-3751-0080-3994. Neem contact op met het ICCI voor inschrijving en betaling.
Inschrijven Mail het ICCI

Deze module beoogt de revisoren in te leiden in de reglementerende context van de Vlaamse lokale besturen en hen vertrouwd te maken met de specificiteiten die verband houden met de boekhouding en financiële rapportering van lokale besturen en de interne controle en externe audit bij lokale besturen. Concreet zal deze module opgedeeld worden in de volgende 4 grote topics:
- Regelgevend kader (gemeente-, provincie- en OCMW-decreet, ontwerpdecreet lokaal bestuur, decreet intergemeentelijke samenwerking, BBC, enz.)
- Uitgangspunten, krachtlijnen, rapporteringsverplichtingen en toepassingsgebied BBC
- Structuur en inhoud beleidsrapporten
- Bestuurlijk toezicht, interne controle en externe audit

 

Het volgen van de cyclus is een verplichte voorwaarde voor het uitvoeren van de quick scan.

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring