06 
sep 
2018 

 Het nieuwe insolventierecht: krachtlijnen van het nieuwe boek XX van het Wetboek Economisch Recht (WER), met bijzondere aandacht voor de rol van de bedrijfsrevisor (18-102n) 

Uren: 13u30-17u00 
Plaats: DE MONTIL Affligem-Essene (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)  
Thema:
Audit/Controle
Code: 18-102n 
Sprekers:
Dominique DE MAREZ
Advocaat – Eubelius Kortrijk

Bedrijfsrevisoren & Stagiairs

Derden

U kunt zich hier inschrijvenDit seminarie is ook toegankelijk voor niet-bedrijfsrevisoren, via een bijdrage van € 250 .
, over te schrijven op rekeningnummer BE87-3751-0080-3994. Neem contact op met het ICCI voor inschrijving en betaling.
Inschrijven Mail het ICCI
Het nieuwe Boek XX van het Wetboek van economisch recht (het ‘WER’) smelt de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de ‘WCO’) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot één geheel, dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER. De wetgever heeft zich daarbij echter niet beperkt tot een loutere coördinatie van bestaande wetgeving: er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op een aantal punten grondig te wijzigen en daarnaast werden er ook heel wat punctuele aanpassingen doorgevoerd.
 
De meest in het oog springende vernieuwing is zonder enige twijfel de beslissing van de wetgever om het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht aanzienlijk uit te breiden. Voortaan viseert het insolventierecht alle “ondernemers”, waarbij dit begrip bovendien een ruime invulling krijgt. Daardoor zullen voortaan bijvoorbeeld ook vrije beroepers – zoals onder meer bedrijfsrevisoren – en vzw’s failliet kunnen verklaard worden of het voorwerp kunnen zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie.
 
De wetgever maakte ook van de gelegenheid gebruik om een aantal aan het faillissement gekoppelde regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders over te hevelen naar of in te schrijven in Boek XX, waarbij deze regels een aantal inhoudelijke wijzigingen ondergingen en een veel bredere draagwijdte krijgen dan voorheen. 
 
Dit seminarie biedt u een overzicht van de belangrijkste gevolgen die de inwerkingtreding van Boek XX – die voorzien is op 1 mei 2018 – voor de praktijk zal hebben. Vanzelfsprekend wordt er daarbij ook de nodige aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van de insolventie van een bedrijfsrevisor.
 
Mr. Dominique DE MAREZ is advocaat aan de balie te Kortrijk (Eubelius). Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in het raam van insolventieprocedures en geeft regelmatig seminaries over het insolventierecht en andere thema’s in verband met ondernemingen in moeilijkheden.
ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring