27 
jun 
2018 

 Going concern (18-303n) 

Uren: 13u30-17u00 
Plaats: RENAISSANCEgebouw (6de verdieping) Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. PARKING Q-Park Brussel Center (Dambordstraat 26, 1000 Brussel) 
Thema:
Recht
Code: 18-303n 
Sprekers:
Lieven ACKE
Raadslid IBR, Voorzitter ICCI, Bedrijfsrevisor - CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren

Bedrijfsrevisoren & Stagiairs

Derden

U kunt zich hier inschrijvenDit seminarie is ook toegankelijk voor niet-bedrijfsrevisoren, via een bijdrage van € 250 .
, over te schrijven op rekeningnummer BE87-3751-0080-3994. Neem contact op met het ICCI voor inschrijving en betaling.
Inschrijven Mail het ICCI
De continuïteit van ondernemingen is een vraagstuk dat vanuit diverse oogpunten kan bekeken worden. Het wetboek vennootschappen bevat enkele, min of meer pertinente indicatoren van (dis-) continuïteit en legt, in functie van de ernst van de situatie, verplichtingen op aan de vennootschapsorganen. Vanuit een bezorgdheid om tijdig probleemsituaties te identificeren heeft het insolventierecht de cijferberoepen bijkomende verplichtingen opgelegd. De boekhoudkundige referentiekaders geven aan hoe discontinuïteit ingrijpt op de waarderingsregels.Vanuit controle-oogpunt moeten we verwijzen naar ISA 570, die op ingrijpende wijze werd herzien en die de inspiratie gaf voor de wijziging van artikel 144, §1, 7°van het Wetboek van vennootschappen. Het seminarie heeft tot doel een stand van zaken te geven in deze continu evoluerende materie en te pogen deze diverse invalshoeken met elkaar te reconciliëren.
ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring