19 
jun 
2018 

 Bijzondere opdrachten: inbreng in natura, quasi-inbreng en ontbinding en vereffening van vennootschappen (18-113n) 

Uren: 09u30-17u30 
Plaats: RENAISSANCEgebouw (6de verdieping) Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. PARKING Q-Park Brussel Center (Dambordstraat 26, 1000 Brussel) 
Thema:
Audit/Controle
Code: 18-113n 
Sprekers:
Gislenus BATS
Erebedrijfsrevisor

Bedrijfsrevisoren & Stagiairs

Derden

U kunt zich hier inschrijvenDit seminarie is ook toegankelijk voor niet-bedrijfsrevisoren, via een bijdrage van € 500 .
, over te schrijven op rekeningnummer BE87-3751-0080-3994. Neem contact op met het ICCI voor inschrijving en betaling.
Inschrijven Mail het ICCI

DEEL 1: Ontbinding en vereffening van vennootschappen

 

Het seminarie gaat hoofdzakelijk in op de vrijwillige ontbinding en vereffening van vennootschappen.

 

Verder worden de ontbinding van rechtswege en de gerechtelijke ontbinding kort besproken.

 

Met betrekking tot de vrijwillige ontbinding worden in een eerste fase de juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten van de ontbinding, alsook de aanpak van de beroepsbeoefenaar en de normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, onderzocht. In een tweede fase worden de juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten van de vereffening en, in het kort, de opdracht, het statuut en de verantwoordelijkheden van de vereffenaar voorgesteld.

 

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de ontbinding en vereffening in één akte (art. 184, § 5 W. Venn.) en aan de afsluiting van de vereffening.

 

De materie wordt toegelicht aan de hand van diverse praktische toepassingsgevallen, rekening houdend met de relevante meest recente juridische, boekhoudkundige en fiscale wijzigingen.

 

DEEL 2: Inbreng in natura en quasi-inbreng

 

Na een korte toelichting over de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en over de inhoud van de normen van het IBR inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, komen de volgende aandachtspunten aan bod:

 

1. de beschrijving van de inbreng en de quasi-inbreng:
    - de elementen die kunnen worden ingebracht of overgedragen;
2. de waardering van de inbreng en de quasi-inbreng:
    - de specifieke aangelegenheden in functie van de aard van de ingebrachte of overgedragen goederen  (immateriële goederen, effecten, onroerende goederen, overige materiële goederen, vorderingen);
    - de eventueel aan de ingebrachte of overgedragen goederen verbonden rechten en verplichtingen;
3. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding:
    - de toebedeling van aandelen overeenkomstig het huwelijksvermogensstelsel van de inbrengers;
    - de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde.

 

De materie wordt toegelicht aan de hand van diverse praktische toepassingsgevallen.

 

In dit seminarie wordt tevens bijzondere aandacht besteed aan de wisselwerking tussen meer bepaald de personenbelasting, de vennootschapsbelasting (waardering en afschrijvingen), BTW-wetgeving en registratiewetgeving met betrekking tot inbreng in natura en quasi-inbreng.

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring