20 
feb 
2019 

 Antiwitwassen: regels van toepassing op de bedrijfsrevisoren met betrekking tot de kantoororganisatie en de melding van vermoedens, alsook recente ontwikkelingen (18-106n) 

Uren: 13u30-17u00 
Plaats: RENAISSANCEgebouw (6de verdieping) Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. PARKING Q-Park Brussel Center (Dambordstraat 26, 1000 Brussel) 
Thema:
Audit/Controle
Code: 18-106n 
Sprekers:
Frank HAEMERS
Juridische dienst - BIBF-IPCF
Piet HEMSCHOOTE
Bedrijfsrevisor - CVBA EY Bedrijfsrevisoren

Bedrijfsrevisoren & Stagiairs

Derden

U kunt zich hier inschrijvenDit seminarie is ook toegankelijk voor niet-bedrijfsrevisoren, via een bijdrage van € 250 .
, over te schrijven op rekeningnummer BE87-3751-0080-3994. Neem contact op met het ICCI voor inschrijving en betaling.
Inschrijven Mail het ICCI

Door de opeenvolgende evoluties van de antiwitwaswet zijn de verplichtingen opgelegd aan de bedrijfsrevisoren aanzienlijk verhoogd, vooral met betrekking tot de aanvaarding van klantenrelaties, de selectie en opleiding van het personeel, het klantenonderzoek ten aanzien van de verrichtingen van de cliënten en de verklaring van verdenking aan de CFI.

 

Teneinde aan deze verplichtingen te voldoen, dienen de bedrijfsrevisorenkantoren bijzondere procedures vast te stellen. Het IBR is bovendien wettelijk verplicht om te controleren hoe de bedrijfsrevisoren de wetgeving naleven, met inbegrip van de aanneming en toepassing van bijzondere procedures.

 

Het seminarie zal gericht zijn op de verplichtingen opgelegd aan de revisoren met betrekking tot de aanvaarding van hun klantenrelaties (identificatie, toekenning van een risiconiveau, formele aanvaarding, enz.) en de opsporing en behandeling van atypische verrichtingen, alsook tot de aanneming en toepassing van procedures die het voor de kantoren mogelijk maken om de antiwitwaswet na te leven.

 

Ten slotte zal er ook bijzondere aandacht worden besteed aan de controle van de toepassing van de wet die het IBR zal uitvoeren bij de kwaliteitscontroles.

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring