13 
sep 
2018 

 Analyse van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (inclusief de informatie opgenomen in de bankconfirmatie) (18-109n) 

Uren: 13u30-17u00 
Plaats: RENAISSANCEgebouw (6de verdieping) Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. PARKING Q-Park Brussel Center (Dambordstraat 26, 1000 Brussel) 
Thema:
Audit/Controle
Code: 18-109n 
Sprekers:
Luc DE PUYSSELEYR
Bedrijfsrevisor - CVBA HLB Dodemont-Van Impe & C°

Bedrijfsrevisoren & Stagiairs

Derden

U kunt zich hier inschrijvenDit seminarie is ook toegankelijk voor niet-bedrijfsrevisoren, via een bijdrage van € 250 .
, over te schrijven op rekeningnummer BE87-3751-0080-3994. Neem contact op met het ICCI voor inschrijving en betaling.
Inschrijven Mail het ICCI
De bepalingen van het Wetboek van economisch recht, leggen de nadruk op de noodzaak om “niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen” te registreren, te inventariseren aan het einde van het boekjaar en op een passende wijze in de jaarrekening te vermelden. Tijdens het seminarie worden de verschillende types van “niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen” toegelicht en komt de boekhoudkundige verwerking, evenals de toelichting ervan in de jaarrekening, aan bod. Tot slot staat dit seminarie ook stil bij de controle door de bedrijfsrevisor van de “niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”. 
ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring