26 
feb 
2019 

 Advanced: Deontologie en onafhankelijkheid na de audithervorming : praktische aspecten (18-501n) 

Uren: 13u30-17u00 
Plaats: RENAISSANCEgebouw (6de verdieping) Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. PARKING Q-Park Brussel Center (Dambordstraat 26, 1000 Brussel) 
Thema:
Plichtenleer
Code: 18-501n 
Sprekers:
Piet HEMSCHOOTE
Bedrijfsrevisor - CVBA EY Bedrijfsrevisoren
Sandrine VAN BELLINGHEN
Algemeen afgevaardigde Europese aangelegenheden IBR, bedrijfsjurist

Bedrijfsrevisoren & Stagiairs

Derden

U kunt zich hier inschrijvenDit seminarie is ook toegankelijk voor niet-bedrijfsrevisoren, via een bijdrage van € 250 .
, over te schrijven op rekeningnummer BE87-3751-0080-3994. Neem contact op met het ICCI voor inschrijving en betaling.
Inschrijven Mail het ICCI

In het kader van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, is het nuttig om de praktische problemen en vragen die zich naar aanleiding van deze wetgeving stellen inzake de verplichtingen met betrekking tot de deontologie en de onafhankelijkheid grondig te onderzoeken. Deze aspecten zullen worden behandeld aan de hand van een analyse van praktische toepassingsgevallen, met als doel te wijzen op de meest recente interpretaties of standpunten die, zowel op Europees als op Belgisch vlak, naar voren komen.

 

Voor dit seminarie is het aangewezen dat de deelnemers over een voorafgaande kennis van de deontologie beschikken.

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring