Actueel

 

Eerste tool ISA audit beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

210 views

Update Handboek ISQC 1 beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

145 views

Nieuwe versie van handleiding en compendium AML

6 september 2019

1154 views

Laatste adviezen

14 januari 2020

Externe bevestigingen inzake eigendom en hypotheken op onroerende goederen binnen wettelijke opdrachten en ISA 505

Kan een bedrijfsrevisor voor zijn verslag inzake wettelijke opdrachten gebruik maken van de confirmaties inzake het eigendom en hypothecaire getuigschrift zoals opgevraagd door de notaris en aan hem bezorgd?

 

10 december 2019

Correctie van de jaarrekening (art. 3:19 WVV)

Interpretatie van de wettelijke verankering van CBN Advies 2014/4 in artikel 3:19 WVV.

Enkele vragen omtrent de formulering van artikel 3:19 WVV.

3 december 2019

Stagiair-bedrijfsrevisor en KBO-code 69203 “Bedrijfsrevisor”

Mag een stagiair-bedrijfsrevisor tijdens zijn stage reeds de code 69203 “Bedrijfsrevisor” in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) gebruiken?

 

14 november 2019

Uitzondering op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

Geniet een aandeelhouder van een op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschap  van een vrijstelling van een verslag van inbreng in natura door de bedrijfsrevisor (art. 7:197, § 2, 1° WVV) indien hij zijn aandeelpakket zou willen onderbrengen in een vennootschap?

Wanneer hij toch opteert voor een verslag van inbreng in natura door de bedrijfsrevisor, is hij dan vrijgesteld voor de verslaggeving inzake artikel 7:197, § 3 WVV?

 

8 november 2019

Inbreng in natura van een onroerend goed

Kan een bedrijfsrevisor een ondertekend verslag van inbreng in natura afleveren aan de notaris met voorbehoud voor het eigendomsattest?

25 oktober 2019

Artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

Enkele vragen betreffende artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

Boeken

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

Rechtspraak

25 oktober 2019

Jugement du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles du 23 septembre 2019 A/18/00048

Démission du commissaire agréé par la BNB pour refus de paiement des honoraires spéciaux et se trouvant dans l’impossibilité d’exercer son mandat  

17 oktober 2019

Arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019 (P. 18.0981.F )

Un actif obtenu de manière illicite peut faire l’objet d’un abus de bien social

27 september 2019

Arrêt du Conseil d'Etat du 24 juillet 2018 n° 242.136

Personne habilitée à signer pour le compte d’une société une offre dans le cadre d’un marché public