Actueel

 

Nieuwe FAQs overgang W Venn naar nieuw WVV

5 juni 2019

217 views

Nieuw: Voorbeelden van opdrachtbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

23 mei 2019

175 views

Nieuwe versie commissarisverslag (maart 2019)

7 mei 2019

514 views

Laatste adviezen

7 juni 2019

Geconsolideerde jaarrekening en verslag van niet-bevinding

Moet een verslag van niet-bevinding  worden opgemaakt indien de commissaris niet tijdig beschikt over het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening?

3 mei 2019

Oprichting van een vennootschap door middel van inbreng deels in geld en deels in natura

De vraag betreft de situatie waar bij bij de oprichting van een vennootschap zowel een inbreng in geld (bijvoorbeeld 5.500,00 EUR) als een inbreng in natura (bijvoorbeeld 38.500 EUR) wordt uitgevoerd.

27 februari 2019

Revisoraal verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte

Is het in een procedure van ontbinding en vereffening in één akte verplicht om een revisoraal verslag te laten opstellen?

7 februari 2019

Verslaggeving inzake revisorale opdracht van doelwijziging

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

24 januari 2019

Boeking van vergoedingen toegekend aan verenigingsmedewerkers

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheden?

21 december 2018

Actuele vragen in het kader van de digitalisering en/of paperless werken

Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

Boeken

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

12 september 2017

Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie

2017-1

16 januari 2017

Europese audithervorming en implementatie ervan in België

2016-3

Rechtspraak

12 juni 2019

Hof van Cassatie 2e Kamer - 16 april 1991

Valsheid in geschrifte - valse notariële akte - fictieve inbreng

21 maart 2019

Hof van Beroep te Gent Zesde Kamer Correctionele zaken - Arrest van 15 oktober 2018 – 2017/NT/260

Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – commissaris - Controle van de jaarrekening

21 maart 2019

Rechtbank van Eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde strafzaken - Vonnis D19M Kamer van 19 december 2016 - DE21.98.31285/17

Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – Commissaris - Controle van de jaarrekening