Actueel

 

Update Pack PE-KE versie 4.0 en publicatie van een Case Study

8 januari 2019

94 views

Privacybeleid ICCI aangepast

28 december 2018

71 views

Laatste adviezen

27 februari 2019

Revisoraal verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte

Is het in een procedure van ontbinding en vereffening in één akte verplicht om een revisoraal verslag te laten opstellen?

7 februari 2019

Verslaggeving inzake revisorale opdracht van doelwijziging

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

24 januari 2019

Boeking van vergoedingen toegekend aan verenigingsmedewerkers

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheden?

21 december 2018

Actuele vragen in het kader van de digitalisering en/of paperless werken

Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

21 december 2018

Partiële splitsing en mogelijke toepassing van procedure van quasi-inbreng

Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

11 december 2018

Interpretatie van art. 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen

Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

Boeken

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

12 september 2017

Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie

2017-1

16 januari 2017

Europese audithervorming en implementatie ervan in België

2016-3

Rechtspraak

12 februari 2019

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 19de Kamer - 7 juli 2015

12 februari 2019

Cour d’appel Bruxelles - 11 février 2009

12 februari 2019

Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel (Correctioneel) - 29 juni 2007