Actueel

 

Nieuwe FAQs overgang W Venn naar nieuw WVV

5 juni 2019

488 views

Nieuw: Voorbeelden van opdrachtbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

23 mei 2019

363 views

Nieuwe versie commissarisverslag (maart 2019)

7 mei 2019

839 views

Laatste adviezen

7 juni 2019

Inbreng in natura van rekening courant door een natuurlijke persoon

Hoe moet de inbreng van een rekening courant door een natuurlijke persoon worden behandeld?

7 juni 2019

Geconsolideerde jaarrekening en verslag van niet-bevinding

Moet een verslag van niet-bevinding  worden opgemaakt indien de commissaris niet tijdig beschikt over het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening?

6 juni 2019

Anonimiteit van de melders aan de CFI en beschermingsmaatregelen

Bestaan er garanties dat de melding door de bedrijfsrevisor aan de CFI, in het kader van een strafonderzoek, niet wordt meegegeven aan het parket?

6 juni 2019

Beroepsgeheim in het kader van de anti-witwaswetgeving van 18 september 2017

Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

6 juni 2019

Huwelijksvermogenstelsel en de antiwitwaswetgeving

Is het huwelijksvermogensrecht van belang bij de identificatie van de uiteindelijke begunstigden in het kader van de antiwitwaswetgeving?

6 juni 2019

Melding door handelaar of dienstverstrekker aan CFI voor betalingen in contanten boven de € 3.000

Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder gesteld vragen?

Boeken

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

12 september 2017

Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie

2017-1

16 januari 2017

Europese audithervorming en implementatie ervan in België

2016-3

Rechtspraak

12 juni 2019

Hof van Cassatie 2e Kamer - 16 april 1991

Valsheid in geschrifte - valse notariële akte - fictieve inbreng

21 maart 2019

Hof van Beroep te Gent Zesde Kamer Correctionele zaken - Arrest van 15 oktober 2018 – 2017/NT/260

Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – commissaris - Controle van de jaarrekening

21 maart 2019

Rechtbank van Eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde strafzaken - Vonnis D19M Kamer van 19 december 2016 - DE21.98.31285/17

Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – Commissaris - Controle van de jaarrekening