Actueel

 

Nieuwe versie van handleiding en compendium AML

6 september 2019

597 views

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

14 augustus 2019

709 views

Nieuwe FAQs overgang W Venn naar nieuw WVV

5 juni 2019

1300 views

Laatste adviezen

27 september 2019

Omzetting van rechtsvorm – notie “eigen vermogen”

Wat wordt in artikel 14:4 WVV bedoeld met de noties “nettoactief” en “eigen vermogen”?

28 augustus 2019

UBO-register

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

28 augustus 2019

Uitstel van de algemene vergadering

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

25 juli 2019

Ondertekening van de gepubliceerde versie van het commissarisverslag

De vraag wordt gesteld of de gepubliceerde versie van het commissarisverslag dient te zijn ondertekend

17 juli 2019

Commissarisverslag en Autonoom Gemeentebedrijf

Kan het ICCI een advies geven over onderstaande situatie?

7 juni 2019

Inbreng in natura van rekening courant door een natuurlijke persoon

Hoe moet de inbreng van een rekening courant door een natuurlijke persoon worden behandeld?

Boeken

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

12 september 2017

Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie

2017-1

Rechtspraak

17 oktober 2019

Arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019 (P. 18.0981.F )

Un actif obtenu de manière illicite peut faire l’objet d’un abus de bien social

27 september 2019

Arrêt du Conseil d'Etat du 24 juillet 2018 n° 242.136

Personne habilitée à signer pour le compte d’une société une offre dans le cadre d’un marché public

25 september 2019

Arrest Hof van cassatie 7 april 2017 - C 16.0390.N

Invulling van de bijzondere objectieve bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden bij faillissement vennootschapsgroep