Actueel

 

Nieuwe versie commissarisverslag (maart 2019)

7 mei 2019

214 views

Update Pack PE-KE versie 4.0 en publicatie van een Case Study

8 januari 2019

613 views

Privacybeleid ICCI aangepast

28 december 2018

437 views

Laatste adviezen

3 mei 2019

Oprichting van een vennootschap door middel van inbreng deels in geld en deels in natura

De vraag betreft de situatie waar bij bij de oprichting van een vennootschap zowel een inbreng in geld (bijvoorbeeld 5.500,00 EUR) als een inbreng in natura (bijvoorbeeld 38.500 EUR) wordt uitgevoerd.

27 februari 2019

Revisoraal verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte

Is het in een procedure van ontbinding en vereffening in één akte verplicht om een revisoraal verslag te laten opstellen?

7 februari 2019

Verslaggeving inzake revisorale opdracht van doelwijziging

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

24 januari 2019

Boeking van vergoedingen toegekend aan verenigingsmedewerkers

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheden?

21 december 2018

Actuele vragen in het kader van de digitalisering en/of paperless werken

Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

21 december 2018

Partiële splitsing en mogelijke toepassing van procedure van quasi-inbreng

Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

Boeken

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

12 september 2017

Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie

2017-1

16 januari 2017

Europese audithervorming en implementatie ervan in België

2016-3

Rechtspraak

21 maart 2019

Hof van Beroep te Gent Zesde Kamer Correctionele zaken - Arrest van 15 oktober 2018 – 2017/NT/260

Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – commissaris - Controle van de jaarrekening

21 maart 2019

Rechtbank van Eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde strafzaken - Vonnis D19M Kamer van 19 december 2016 - DE21.98.31285/17

Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – Commissaris - Controle van de jaarrekening

12 februari 2019

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 19de Kamer - 7 juli 2015