Actueel

 

Nieuwe versie van handleiding en compendium AML

6 september 2019

791 views

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

14 augustus 2019

928 views

Nieuwe FAQs overgang W Venn naar nieuw WVV

5 juni 2019

1487 views

Laatste adviezen

14 november 2019

Uitzondering op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

Geniet een aandeelhouder van een op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschap  van een vrijstelling van een verslag van inbreng in natura door de bedrijfsrevisor (art. 7:197, § 2, 1° WVV) indien hij zijn aandeelpakket zou willen onderbrengen in een vennootschap?

Wanneer hij toch opteert voor een verslag van inbreng in natura door de bedrijfsrevisor, is hij dan vrijgesteld voor de verslaggeving inzake artikel 7:197, § 3 WVV?

 

8 november 2019

Inbreng in natura van een onroerend goed

Kan een bedrijfsrevisor een ondertekend verslag van inbreng in natura afleveren aan de notaris met voorbehoud voor het eigendomsattest?

25 oktober 2019

Artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

Enkele vragen betreffende artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

27 september 2019

Omzetting van rechtsvorm – notie “eigen vermogen”

Wat wordt in artikel 14:4 WVV bedoeld met de noties “nettoactief” en “eigen vermogen”?

28 augustus 2019

UBO-register

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

28 augustus 2019

Uitstel van de algemene vergadering

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

Boeken

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

12 september 2017

Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie

2017-1

Rechtspraak

25 oktober 2019

Jugement du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles du 23 septembre 2019 A/18/00048

Démission du commissaire agréé par la BNB pour refus de paiement des honoraires spéciaux et se trouvant dans l’impossibilité d’exercer son mandat  

17 oktober 2019

Arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019 (P. 18.0981.F )

Un actif obtenu de manière illicite peut faire l’objet d’un abus de bien social

27 september 2019

Arrêt du Conseil d'Etat du 24 juillet 2018 n° 242.136

Personne habilitée à signer pour le compte d’une société une offre dans le cadre d’un marché public