Actueel

 

Nieuwe versie van handleiding en compendium AML

6 september 2019

209 views

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

14 augustus 2019

334 views

Nieuwe FAQs overgang W Venn naar nieuw WVV

5 juni 2019

946 views

Laatste adviezen

28 augustus 2019

UBO-register

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

28 augustus 2019

Uitstel van de algemene vergadering

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

25 juli 2019

Ondertekening van de gepubliceerde versie van het commissarisverslag

De vraag wordt gesteld of de gepubliceerde versie van het commissarisverslag dient te zijn ondertekend

17 juli 2019

Commissarisverslag en Autonoom Gemeentebedrijf

Kan het ICCI een advies geven over onderstaande situatie?

7 juni 2019

Inbreng in natura van rekening courant door een natuurlijke persoon

Hoe moet de inbreng van een rekening courant door een natuurlijke persoon worden behandeld?

7 juni 2019

Geconsolideerde jaarrekening en verslag van niet-bevinding

Moet een verslag van niet-bevinding  worden opgemaakt indien de commissaris niet tijdig beschikt over het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening?

Boeken

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

12 september 2017

Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie

2017-1

Rechtspraak

2 september 2019

Hof van Beroep Gent - 5de kamer - 26 februari 2019

Omzetting van een schuldvordering op een vennootschap in moeilijkheden in kapitaal

12 juni 2019

Hof van Cassatie 2e Kamer - 16 april 1991

Valsheid in geschrifte - valse notariële akte - fictieve inbreng

21 maart 2019

Hof van Beroep te Gent Zesde Kamer Correctionele zaken - Arrest van 15 oktober 2018 – 2017/NT/260

Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – commissaris - Controle van de jaarrekening