5 janvier 2021

Dient de jaarrekening over de periode vanaf het begin van het boekjaar tot de datum van de notariële akte inzake ontbinding en sluiting van vereffening opgemaakt te worden rekening houdend met de dividenduitkering en de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni?

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

   

   

  Op datum van het verlijden van een notariële akte inzake ontbinding en sluiting van vereffening van een vennootschap dient een jaarrekening opgemaakt te worden over de periode vanaf het begin van het boekjaar tot de datum van de akte, stel bijvoorbeeld op 1 december 2020, gezien de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft. Deze jaarrekening dient goedgekeurd te worden door de algemene vergadering van 1 december 2020 (dus op dezelfde datum als de balansdatum van het boekjaar).

   

  Dient deze jaarrekening opgemaakt te worden zonder rekening te houden met de uitkering van het vermogen die zal gebeuren naar aanleiding van de ontbinding en sluiting van de vereffening of dient de jaarrekening opgemaakt te worden rekening houdende met deze dividenduitkering en de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni?

   

   

   

 2. Overeenkomstig artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”), heeft de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.

   

  Het ICCI is van oordeel dat in het geval van een ontbinding en vereffening in één akte de jaarrekening in de finale vorm beschikbaar moet zijn op de AV die tot ontbinding en vereffening beslist.

   

  Bij een gewone vereffening kan deze jaarrekening ook na de ontbinding verder afgewerkt worden.

   

 3. Het ICCI is verder van mening dat rekening dient te worden gehouden met de dividenduitkering en de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni. In het algemeen bepaalt art. 3:3 §1 KB WVV immers dat de balans wordt opgesteld na toewijzing, ook al is de beslissing door het bevoegde orgaan niet definitief, dan wordt de balans opgesteld onder de opschortende voorwaarde van die beslissing.

 

 

 

 

______________________________

Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.