Boeken 

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle, 2018, nr. 1

meer

Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie, 2017, nr. 1

meer

Europese audithervorming en implementatie ervan in België, 2016, nr. 3

meer

Gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor, 2016, nr. 2

meer

Europese boekhoudrichtlijn en omzetting ervan in Belgisch recht, 2016, nr. 1

meer

Toepassing van de internationale audit-standaarden ISA en ISSAI in de publieke sector, 2015 nr. 3

meer

Aspecten van continuïteit en revisorale tussenkomst, 2015 nr. 2

meer

Risicobeheer, 2015 nr. 1

meer

Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) - rapportering en revisorale controle, 2014 nr. 3

meer

Overname/overdracht van KMO's - De toegevoegde waarde van het due diligence onderzoek, 2014 nr. 2

meer

Het verband tussen niet-auditdiensten en auditkwaliteit - Empirische studie voor de Belgische auditmarkt, 2014 nr. 1

meer

Het Commissarisverslag - editie 2013 (met errata), 2013, Nr. 3

meer

De (Performantie-)audit in de publieke sector ende non-profitsector, 2013, Nr. 2

meer

Het verband tussen audithonoraria en auditkwaliteit, 2013, nr. 1

meer

Een overzicht van de adviezen van de Juridische Commissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (1988-2012), 2012, Nr. 3

meer

De rol van de bedrijfsrevisor in bedrijven die niet verplicht zijn een bedrijfsrevisor aan te stellen, 2012, nr. 2

meer

Basistechnieken van de bedrijfsrevisor in het kader van fraude, 2012, nr. 1

meer

Opinion-shopping: Illusie of realiteit?, 2011, nr. 3

meer

Organisaties van openbaar belang en financiële transparantie, 2011, nr.2

meer
cover

Het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector, 2011, Nr1

meer

De bedrijfsrevisor en de niet-financiële informatie, 2010, Nr3

De bedrijfsrevisor en de niet-financiële informatie

meer

De rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de Ondernemingsraad, 2010, Nr 2

De rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de Ondernemingsraad

meer

IFRS en de financiële crisis, 2010, Nr 1

Het referentiekader IFRS roept fundamentele vragen op. Het focussen van alle aandacht op de financiële sector die in het bijzonder door de crisis van 2008 is getroffen, is wel bekend.

meer

Guidelines to the auditor in prospectus and other related engagements, 2009, Nr. 3

Het prospectus is een fundamenteel document wanneer financiële instrumenten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een reglementeerde markt worden toegelaten.

meer

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, 2009, nr.2

De bedrijfsrevisor staat centraal in het debat omtrent de zwijgplicht en het recht op informatie, vermits hij borg staat voor de transparantie van financiële informatie van ondernemingen.

meer

Het auditcomité en de commissaris, 2009, nr.1

Het auditcomité en de commissaris na de wetten van 17 december 2008 en 9 februari 2009. Op 24 april 2009 werd de academische zitting van de algemene vergadering van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gewijd aan de "Evoluties van het auditcomité".

meer
De bevestigingsbrief, leiding en bedrijfsrevisoren

De bevestigingsbrief, leiding en bedrijfsrevisoren, 2008, Nr. 3

De door het Instituut op 24 november 2008 georganiseerde studiedag en het boek van de Stichting ICCI trachten de hierna vermelde aspecten van dit debat nader toe te lichten.

meer

Publieke sector en non-profitsector, interne controle en deugdelijk bestuur, 2008, Nr. 2

Vele processen die van toepassing zijn op handelsondernemingen, zijn ook relevant voor verenigingen en openbare overheden

meer

De toegevoegde waarde van de audit, 2008, Nr. 1

In deze studie wordt onderzocht of de externe audit van jaarrekeningen door bedrijfsrevisoren een toegevoegde waarde heeft voor de stakeholders van ondernemingen, en dus voor de maatschappij.

meer
Het commissarisverslag

Het commissarisverslag, 2007, Nr. 3

Het commissarisverslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek vennootschappen' is een geactualiseerde versie van het in 1998 door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gepubliceerde boek.

meer
Het statuut van de commissaris

Het statuut van de commissaris, 2007, Nr. 2

Het boek bevat een onafhankelijk uitgevoerde wetenschappelijke studie die zich onderscheidt van de door het IBR eerder uitgegeven praktische publicaties zoals in 2004 “De vennootschap en haar commissaris - praktische toepassingsgevallen”.

meer
IFRS in een Belgische context

IFRS in een Belgische context, 2007, Nr. 1

In 2005 schakelden bijna alle beursgenoteerde Belgische entiteiten over van de Belgische regelgeving met betrekking tot financiële verslaggeving naar verslaggeving in overeenstemming met IFRS

meer
ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring